881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Dobry Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo

w Misjach parafialnych. Użycz nam Twojej łaski

aby odnowa oblicza naszej parafii prowadziła do

pojednania wszystkich z Tobą.

Zachęceni Twoimi słowami? ”proście

a otrzymacie”, błagamy Cię o święte natchnienia,

o dar skruchy i szczerą wolę poprawy.

Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych,

którzy dotąd opierają się Twojej łasce i dopomóż

im do nawrócenia.

Wszystkich nas zapal Duchem odwagi

w zachęcaniu drugich do udziału w misjach

parafialnych.

Niech Duch Święty wspiera misjonarzy swym

światłem, by słowo przez nich głoszone dawało

zbawienny skutek.

U stóp Twoich Matko Zbawiciela , Królowo

naszych serc, składamy całą pracę misyjną w naszej

parafii. Przyczyń się prosimy, do nawrócenia

grzeszników, wzmocnij słabych i wątpiących, zbliż

nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

Amen!