881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Chryste, powiększ we mnie miłość,

żebym się nauczył w głębi serca smakować,

jak słodka to rzecz kochać,

w miłości się rozpływać i zanurzać.

 

Niech mnie miłość ogarnie,

bym w zapale i zachwycie przeszedł

sam siebie.

 

Obym śpiewał pieśń miłości i wznosił

się w górę za Tobą, mym Ukochanym.

Niech dusza moja ustaje, wielbiąc

Cię i weseląc się z miłości.

 

Obym kochał więcej Ciebie,

niż siebie, a siebie tylko dla

Ciebie i wszystkich ludzi abym

kochał w Tobie, jak to nakazuje

prawo miłości, które jak światło

promieniuje z Ciebie.

 

O naśladowaniu Chrystusa, ks. III, r.5