881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Boże przenikasz mnie i znasz.

Stworzyłeś mnie dla szczęścia

– pomóż mi je znaleźć.

 

Ukaż mi moją drogę życia.

Spraw, abym wybrał to,

coś Ty dla mnie zamierzył

i do czego sposobił jeszcze

w łonie matki.

 

Chcę być Ci posłusznym we wszystkim.

Pójdę gdzie mnie poślesz.

 

Ufam Tobie, bo wiem, że mnie

kochasz i chcesz mego dobra.

 

Poprowadź mnie po

ścieżkach Twoich.