881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
Boże przenikasz mnie i znasz. 
Stworzyłeś mnie dla szczęścia 
- pomóż mi je znaleźć. 

Ukaż mi moją drogę życia. 
Spraw, abym wybrał to, 
coś Ty dla mnie zamierzył 
i do czego sposobił jeszcze 
w łonie matki. 

Chcę być Ci posłusznym we wszystkim. 
Pójdę gdzie mnie poślesz. 

Ufam Tobie, bo wiem, że mnie 
kochasz i chcesz mego dobra. 

Poprowadź mnie po 
ścieżkach Twoich.