881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce

w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości,

spraw, prosimy, abyśmy – w przyjaźni z Tobą wzrastając – za wstawiennictwem Świętego Stanisława

– przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc

coraz bardziej upodabniali się do Ciebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.