881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Sługo Boży Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaskę dla mnie (i moich bliźnich).
Wierzę w moc mej modlitwy i w Twą zbawienną pomoc.
Wyproś u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę… (wymienić prośby)
Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości.
Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy to otrzymamy.
Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o łaskę wysłuchania i obdarzenia tym,
o co się modlę za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II.
Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.