881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Mój Najukochańszy Zbawicielu,

racz wysłuchać mojego wołania i spraw,

aby moje serce nieustannie napełniało się tymi łaskami,

którymi pragniesz obdarować podczas każdej Mszy Świętej,

abym mógł doświadczyć Twojej wielkiej Miłości

jak również tego wszystkiego, co jest Twoim wielkim Darem,

aby przemienić mnie w Siebie na Życie Wieczne. Amen.