881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny,

Który czynisz cuda,

Ty jesteś wielki,

Ty jesteś najwyższy,

Jesteś Królem wszechmogącym,

Ojcze święty,

Królu nieba i ziemi.

 

Ty jesteś w Trójcy jedyny

Pan Bóg nad bogami,

Ty jesteś dobro wszelkie dobro, najwyższe dobro

Pan Bóg żywy i prawdziwy.

 

Ty jesteś miłością, kochaniem;

Ty jesteś mądrością,

Ty jesteś pokorą,

Ty jesteś cierpliwością,

Ty jesteś pięknością,

Ty jesteś łaskawością,

Ty jesteś bezpieczeństwem,

Ty jesteś ukojeniem,

Ty jesteś radością,

Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,

Ty jesteś sprawiedliwością,

Ty jesteś łagodnością,

Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym,

Ty jesteś pięknością,

Ty jesteś łaskawością,

Ty jesteś opiekunem,

Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym,

Ty jesteś mocą,

Ty jesteś orzeźwieniem.

 

Ty jesteś nadzieją naszą,

Ty jesteś wiarą naszą,

Ty jesteś miłością naszą,

Ty jesteś całą słodyczą naszą,

Ty jesteś wiecznym życiem naszym:

Wielkim i przedziwnym Panem,

Bogiem wszechmogącym, miłosiernym,

Zbawicielem.

 

Św. Franciszek