881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Kto wierzy w Boga musi wierzyć w diabła. Bo przecież nie można przypisać Bogu istniejącego zła. I na odwrót : Kto wierzy w diabla, musi wierzyć w Boga . Bo skąd brałoby się w przeciwnym razie dobro ?

&

Kto zbyt często ma słuszność, ma dużo wrogów.

&

Ideały są jak płynące po niebie czyste i białe obłoki. Gdy się je ściągnie na ziemię, stają się deszczem, który spadając miesza się z ziemią i zmieni je w błoto.

A jednak tylko z użyźnionej w ten sposób ziemi wyrastają kwiaty i owoce.

&

Kto posługuje się sumieniem innego człowieka , ażeby uniknąć konieczności zapytania własnego sumienia , nie pozbywa się odpowiedzialności za swoje czyny.

&

Do istoty mądrości należy poczucie miary, przykładanej również do własnej osoby. Komu się wydaje , że jest mędrszy od wszystkich innych , jest w istocie niemądry.

&

Nie oszuka się pana Boga , ale i nie oszuka się również diabła. O tym chytrzy głupcy zbyt często zapominają.

&

Poziom umysłowy człowieka można doskonale poznać po tym , o co jest gotów się obrazić.

&

Kobieta zawsze pragnie , żeby wybrany przez nią mężczyzna był mądry, z tym jednak zastrzeżeniem , żeby mądrość ta kończyła się tam , gdzie zaczyna się jego miłość do niej.

    

Jerzy Drobnik