881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Oczyść mnie, Panie,
z grzechów przede mną ukrytych.
Jeśli ponownie popełnię błąd,
przebacz mi jeszcze raz !
Wybacz mi zobowiązania, jakie podjąłem,
a których nie wypełniłem.

Wybacz, jeśli w mym pragnieniu
zbliżenia się do Ciebie,
moje serce nie było tak żarliwe, jak moja mowa.

Przebacz niewierność w spojrzeniu,
odstępstwa w słowach,
pokusy, które rodziły się w sercu,
grzechy języka.

Panie, uchroń mnie od doznawania ubóstwa,
pomimo Twojego bogactwa,
od popełniania błędu,
mimo Twojego przywództwa.

Niechaj doświadczę, Panie,
raczej Twego przebaczenia,
niż sprawiedliwości.