881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
  2. Być w stanie łaski uświęcającej.
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
  5. Odnowić jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie:
  • „Ojcze nasz”,
  • „Wierzę w Boga”
  • oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu (np. „Zdrowaś Maryjo”).

CO TO JEST ODPUST?

Odpust jest to darowanie (odpuszczenie) przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.

Poprzez spowiedź grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, ale uzyskane przebaczenie nie uwalnia od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Dlatego nawet ktoś, kto umiera w stanie łaski uświęcającej nie idzie prosto do nieba, musi odnowić w sobie pełne podobieństwo do Boga. Uwolnieniu od tych kar służą właśnie odpusty.

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony dla siebie po spełnieniu odpowiednich warunków lub ofiarowywać je za zmarłych.

ODPUST zatem nie jest odpuszczeniem grzechów, ale darowaniem kar czyśćcowych za grzechy.