881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
 1. W poniedziałek po Mszy świętej wieczornej nabożeństwo do św. Faustyny.
 2. W środę po Mszy Świętej porannej zapraszamy na nabożeństwo do świętego Józefa, a po Mszy wieczornej na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy.
 3. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy w kościele w ciągu dnia. W czwartek pomiędzy Mszami zapraszamy do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.
 4. W czwartek o godz. 16.00 spotkanie Dzieci Maryi, a po Mszy świętej wieczornej spotkanie młodzieży.
 5. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek oraz pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na poranne Msze wotywne i nabożeństwa zaraz po nich. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzać będziemy po wcześniejszym zgłoszeniu na telefon duszpasterski lub w kancelarii.
 6. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz spowiedź od 15.30 do 16.30.
 7. W piątek rozpoczynają się nabożeństwa różańcowe. Od poniedziałku do piątku odbywać się będą o godz. 17.45, w soboty o godz. 16.00, a w niedziele o godz. 8.30 i 16.00. Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach. Przez cały rok Kościół udziela odpustu zupełnego tym, którzy odmawiają różaniec w kościele, kaplicy, w rodzinie lub wspólnocie wiernych.
 8. W sobotę o godz. 9.30 zbiórka dla Ministrantów i Kandydatów.
 9. W sobotę o 16.00 zapraszamy na adorację wprowadzającą w dobre przeżycie niedzieli oraz spowiedź do godz. 16.45.
 10. Kancelaria parafialna czynna jest we wtorek i czwartek od 8.00 do 16.00. Poza czasem urzędowania kancelarii wszelkie sprawy załatwiamy przez telefon duszpasterski – komórkowy: 881 776 552 (nie ma możliwości odbioru SMS). Pozostajemy jako duszpasterze do stałej dyspozycji wiernych.
 11. Są jeszcze wolne intencje w listopadzie: 3.11 o 7.00, 8.11 o 7.00, 9.11 o 7.00, 12.11 o 7.00, 15.11 o 7.00, 17.11 o 7.00, 30.11 o 7.00. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kancelarią w godzinach urzędowania. Trwają już zapisy na intencje w roku 2022. Istnieje także możliwość zamawiania Mszy Świętych gregoriańskich i do Dworu Niebieskiego.
 12. Dziękujemy za złożone ofiary. Dzisiaj zbiórka do puszki na kwiaty do wystroju kościoła, za tydzień zbiórka do puszki na Caritas.
 13. W związku z odwołaniem dekretów na czas pandemii przywracamy tradycyjny sposób składania ofiary za zamówioną Mszę podczas procesji z darami oraz procesję ofiarną dookoła ołtarza. Zachęcamy także do tradycyjnej formy przekazywania znaku pokoju wśród mieszkańców jednego gospodarstwa domowego.
 14. Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń dzieci, które mają przystąpić do I Komunii Świętej w 2022 roku oraz osób dorosłych do bierzmowania.
 15. Przypominamy, że zgodnie z kanonem 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania; mianowicie: ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku; jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej; nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych (mężczyznę i kobietę). Nie ma zatem możliwości, aby do zadań chrzestnego była osoba żyjąca w związku nieformalnym lub tylko cywilnym. Prosimy nie wymuszać na nas kapłanach zmiany decyzji tekstami typu „czy da się to jakoś załatwić?” – odpowiedź będzie zawsze negatywna.