881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
NIEDZIELA  03.05.2020 – IV niedziela Wielkanocna
8.30 Różaniec
9.00 1) Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze  w intencji pewnych mężów i za ich rodziny oraz w intencji pewnych wdów i za ich zmarłych mężów
2) Za + o. jezuitę Janusza Cechowy (14)
11.00 1) Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz zdrowie w intencji Adama Janickiego z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii
16.00 Nabożeństwo majowe
17.00 Za ++ Eugeniusza, Józefę i Mirosława Bąk oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
PONIEDZIAŁEK  04.05.2020 – św. Floriana, męczennika
7.00 Za + o. jezuitę Janusza Cechowy (15)
17.00 1) W intencji hutników i ich rodzin oraz za ++ hutników
2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii                                                                                                          Nabożeństwo majowe
wTOREK  05.05.2020 – dzień powszedni
7.00 1) Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia z prośbą o dalsze Boże bł. oraz zdrowie w intencji matki chrzestnej Małgorzaty Kutkowskiej Z
2) Za + o. jezuitę Janusza Cechowy (16)
18.00 1) Za + Leokadię (na pamiątkę urodzin), ++ rodziców, rodzeństwo i chrześniaka Teodora (w r. śmierci) Z
2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii                                                                                                          Nabożeństwo majowe
ŚRODA  06.05.2020 – Święto św. apostołów Filia i Jakuba
7.00 1) Za + ks. prałata Józefa Kubis (w rocznicę śmierci)
2) Za + o. jezuitę Janusza Cechowy (17)
17.00 1) Za + Hildegardę Łupikasz (1 rocznica śmierci) oraz + Henryka Łupikasz
2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii                                                                                                          Nabożeństwo majowe
CZWARTEK  07.05.2020 – dzień powszedni
7.00 1) Do Najświętszego Sakramentu jako przebłaganie za wszelkie zniewagi i świętokradztwa, za kapłanów i kleryków, za kapłanów kiedyś i teraz tutaj pracujących oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne
2) Za + o. jezuitę Janusza Cechowy (18)                              Nabożeństwo eucharystyczne o powołania
18.00 1) Za + Czesława Reglińskiego (1 rocznica śmierci)
2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii                                                                                                          Nabożeństwo majowe
PIĄTEK  08.05.2020 – uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona polski
7.00 1) Za + męża Zenona i + syna Krystiana
2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 1) Za + o. jezuitę Janusza Cechowy (19)
2) Za + Bernarda Metner (w miesiąc po śmierci)                                                                                    Nabożeństwo majowe
Sobota  09.05.2020 – dzień powszedni
8.00 1) Do Bożego Miłosierdzia przez wstawiennictwo Matki Najświętszej za tych, którym tak wiele zawdzięczamy: przede wszystkim życie i zdrowie. O radość życia wiecznego w pewnej intencji.
2) Za + o. jezuitę Janusza Cechowy (20)
17.00 Wprowadzenie do Niedzieli (Adoracja Najświętszego Sakramentu)
18.00 1) Za + córkę Elżbietę Woś (z domu Grzeszkowiak) i ++ rodzeństwo
2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii                                                                                                          Nabożeństwo majowe
NIEDZIELA  10.05.2020 – V niedziela Wielkanocna
8.30 Różaniec
9.00 1) Za + Piotra Bombelka (na pamiątkę urodzin)
2) Za + o. jezuitę Janusza Cechowy (21)
11.00 1) Za ++ Stanisława i Jana Antosz, ++ Agatę i Jana Ratuszny
2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii
16.00 Nabożeństwo majowe
17.00 Za + Elizabeth Janas (z domu Leśniak; 3 rocznica śmierci) i + męża Gintera Janas