881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

NIEDZIELA 12.05.2013  Niedziela VII Wielkanocna

                                             Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

8.30

Różaniec

9.00

Za + Elżbietę Janas ( 30 dni po śm.)

11.00

Za ++ Klaudię i Horsta Richter, ++ rodziców Elfrydę i Henryka Pająk, + UrszulęBermes

16.30

Nabożeństwo majowe

17.00

Za + Zofię Czarnecką ( 30 dni po śm.) od syna Mariana z rodziną, syna Mieczysławaz rodziną i synowej z rodziną

 

PONIEDZIAŁEK 13.05.2013 dzień powszedni

7.00

W intencji czcicieli MB Fatimskiej

17.00

Za + Małgorzatę Głuchowską ( 30 dni po śm.) od męża, syna, córki i wnuków

17.30

Nabożeństwo majowe z Różańcem Fatimskim

 

WTOREK 14.05.2013 Święto św. Macieja, Apostoła

7.00

Za ++ Rozalię i Roberta Sikora oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.30

Nabożeństwo majowe

18.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  o Bożebłogosławieństwo i zdrowie w intencji ks. proboszcza Dariusza Pietraś z okazji

urodzin    TD

 

ŚRODA 15.05.2013  dzień powszedni

7.00

Za + Józefa Wąsowicz, + Bogusławę Wąsowicz oraz za ++ z rodziny

17.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  o Bożebłogosławieństwo i zdrowie w intencji Jana Schmidt z okazji 60 rocz. urodzin TD

17.30

Nabożeństwo majowe

 

CZWARTEK  16.05.2013 Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego

                                              w Gliwicach

7.00

Za + szwagra Wilii Schlappa ( zm. za granicą )

17.30

Nabożeństwo majowe

18.00

Za + męża Henryka Warwas ( 1 rocz. śm.) oraz zm. Jana Dziadek

 

PIĄTEK  17.05.2013 Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

7.00

Za + ks. Bernarda Polok ( na pamiątkę święceń kapłańskich)

15.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

17.00

Za + + rodziców Annę i Zygfryda Schlossarek

17.30

Nabożeństwo majowe

 

SOBOTA  18.05.2013   dzień powszedni

 7.00

 Intencja wolna…

17.30

Nabożeństwo majowe

18.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Anieli Szczepanik z okazji 80 rocz. urodzin TD

 

NIEDZIELA 19.05.2013  Uroczystość Zesłania Ducha św.

9.00

W intencji dzieci przystępujących do I –szej Komunii św.

11.00

Za + Zbigniewa Kowalczyk ( 1 rocz. śm.)

15.00

Nabożeństwo majowe  z udziałem dzieci pierwszokomunijnych

17.00

Za + żonę Beatę Zembską ( 5 rocz. śm.) oraz zm. z rodziny