881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
NIEDZIELA 14.06.2020 – XI niedziela zwykła
8.30 Różaniec
9.00 Za + Franciszka Różańskiego (od sąsiadów z ul. Huty Julia 12Bi i 12 BII) Z
11.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Eweliny i Bernarda Piontek z okazji 55 rocz. ślubu oraz Klaudii i Wiesława Łoś z okazji 30 rocz. ślubu TD
16.30 Nabożeństwo eucharystyczne
17.00 Za + Helmuta Sowiślok (od kolegów i koleżanek z Przeróbki Węglokoks- Kraj) Z
PONIEDZIAŁEK 15.06.2020 – dzień powszedni
7.00 Za parafian                                                                                                        Modlitwa do św. Joanny
17.00 Za + Weronikę Mośko, + męża, ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące Z
WTOREK 16.06.2020 – dzień powszedni
7.00 Za ++ rodziców Teresę i Franciszka Drożdż, + ojca Zenona Wojciechowskiego, + siostrę Urszulę

i Zbigniewa Popiołczak, + siostrzeńca Marcina

18.00 Do Boskiej Opatrzności o łaskę dobrej śmierci dla nas wszystkich, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, ich rodzin i zmarłych
ŚRODA 17.06.2020 – św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
7.00 Za + Teresę Janko                                                                                                           Nowenna do MBNP
17.00 Za ++ rodziców Helenę i Wacława Safader oraz ++ z rodziny                                    Nowenna do MBNP
CZWARTEK 18.06.2020 – Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła
7.00 Za ++ babcię i dziadka Annę i Stanisława Glądała                                             
18.00 Za + męża Mariana Pasieka (na pamiątkę urodzin) od żony, synów z rodzinami
PIĄTEK 19.06.2020 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
7.00 Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 Za ++ z rodziny Konieczko i Ozimek (od rodziny) Z
Sobota 20.06.2020 – NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
8.00 Za + Ryszarda Kłos (od brata)
17.00 Wprowadzenie do Niedzieli (Adoracja Najświętszego Sakramentu)
18.00 Za + Eugeniusza Lucik (4 rocz. śm.)
NIEDZIELA 21.06.2020 – XII niedziela zwykła
8.30 Różaniec
9.00 Za ++ rodziców Jana i Stanisławę, + siostrę Wandę, + brata Stanisława Nowaków, ++ z rodziny Nowaków i Adamskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 Za + Jana Prędki (na pamiątkę 100 rocz. urodzin)
17.00 Za + Grażynę Wojtynek (od sąsiadów z ul. Pod Brzozami) Z