881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
NIEDZIELA  17.05.2020 – VI niedziela Wielkanocna
8.30 Różaniec
9.00 1) Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Manfreda Kalin z okazji 61 rocz. urodzin oraz za ++ rodziców i + brata Piotra
2) Za + o. jezuitę Janusza Cechowy (28)
11.00 Za + męża Henryka Warwas (8 rocz. śm.) oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
16.00 Nabożeństwo majowe
17.00 Za ++ rodziców Annę i Zygfryda Szlosarek oraz zm. z rodziny
PONIEDZIAŁEK  18.05.2020 – dzień powszedni
7.00 Za + o. jezuitę Janusza Cechowy (29)
17.00 Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II, Papieża Rodziny

1) Za parafian

2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii                             Nabożeństwo majowe

wTOREK  19.05.2020 – dzień powszedni
7.00 Za + o. jezuitę Janusza Cechowy (30)
18.00 Do Boskiej Opatrzności o łaskę dobrej śmierci dla nas wszystkich, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, ich rodzin i zmarłych                                                                   Nabożeństwo majowe
ŚRODA  20.05.2020 – dzień powszedni
7.00 Za duszę najbardziej cierpiącą w czyśćcu Z
17.00 Za + Grażynę Wojtynek (od sąsiadów z ul. Pod Brzozami ) Z                               Nabożeństwo majowe
CZWARTEK  21.05.2020 – św. Jana Nepomucena, prezbiterai męczennika
7.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji ks. proboszcza Dariusza Pietrasia z okazji rocznicy święceń kapłańskich
18.00 Za + mamę Rutę Tyka (1 rocz. śm.)                                                                       Nabożeństwo majowe
PIĄTEK  22.05.2020 – dzień powszedni
7.00 Za ++ rodziców Kistowskich, + brata Bogdana i ++ z rodziny
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 Za + syna Mariusza Żak ( 40 rocz. śm.)                                                                 Nabożeństwo majowe
Sobota  23.05.2020 – dzień powszedni
8.00 Za + Wernera Polka (11 rocz. śm.) i + syna Jana  Z
17.00 Wprowadzenie do Niedzieli (Adoracja Najświętszego Sakramentu)
18.00 Za + Jerzego Deleżychowskiego (7 rocz. śm.)                                                       Nabożeństwo majowe
NIEDZIELA  24.05.2020 – uroczystość wniebowstąpienia pańskiego
8.30 Różaniec
9.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. w intencji Karola Górka z okazji 9 rocz. urodzin oraz Wiktora Górka z okazji 4 rocz. urodzin
11.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w intencji ks. Tadeusza Górnego z okazji 5 rocznicy święceń kapłańskich
16.00 Nabożeństwo majowe
17.00 Za + mamę Stanisławę Wąś i + brata Zdzisława Wąś (1 rocz. śm.)