881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
NIEDZIELA  20.01.2019 – II Niedziela Zwykła
8.30 Różaniec
9.00 Za + męża Mariana Pasieka (1 rocz. śm.) od żony i synów z rodzinami
11.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo zdrowie i opiekę w intencji Marii Harańczyk z okazji 70 rocz. urodzin TD

Roczki: Alicja Wilk, Lena Dzierżanowska

14.00 Spotkanie z Siostrami (dla ministrantów, Dzieci Maryi, młodzieży i zainteresowanych)
17.00 Za + Krystiana Fesser, jego + żonę, ++ z rodziny i pokrewieństwa od dzieci  Z
PONIEDZIAŁEK  21.01.2019 – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
7.00 1) W intencji wszystkich babć i dziadków: o błogosławieństwo dla żyjących i wieczną radość dla zmarłych

2) Za + Mariana Pasiekę (greg. 1) od żony i synów z rodzinami

WTOREK  22.01.2019 – dzień powszedni
7.00 Za + Mariana Pasiekę (greg. 2) od żony i synów z rodzinami
20.00 Msza dla mężczyzn: O szczęśliwy przebieg operacji serca dla Pawła
ŚRODA 23.01.2019 – dzień powszedni
7.00 1) Za + Mariana Pasiekę (greg. 3) od żony i synów z rodzinami

2) Za + Roberta Sobiepańskiego i Stanisława Banaś (od rodziny z Kielc)  Z

CZWARTEK  24.01.2019 – św. Franciszka Salezego
7.00 1) Za + Mariana Pasiekę (greg. 4) od żony i synów z rodzinami

2) Za + Gotfryda Brol (30 dni po śm.)

PIĄTEK 25.01.2019 – Święto nawrócenia św. Pawła, apostoła
7.00 1) Przez wstawiennictwo bł. Małżonków Quattrocchi w intencji małżeństw i rodzin naszej Parafii

2) Za + Mariana Pasiekę (greg. 5) od żony i synów z rodzinami

Sobota  26. 01.2019 – św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
8.00 Za + Henryka Żaczek od Renaty i Przemka  Z
18.00 Za + Mariana Pasiekę (greg. 6) od żony i synów z rodzinami
NIEDZIELA  27.01.2019 – III Niedziela Zwykła
8.30 Różaniec
9.00 Za + męża Mariana Pasieka (greg. 7) od żony i synów z rodzinami
11.00 Za + męża Edwarda Pląskowskiego  Z
16.00 Koncert chóru “De Profundis”
17.00 Za + Henryka Żaczek od sąsiadów  Z