881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
NIEDZIELA 21.06.2020 – XII niedziela zwykła
8.30 Różaniec
9.00 Za ++ rodziców Jana i Stanisławę, + siostrę Wandę, + brata Stanisława Nowaków, ++ z rodziny Nowaków i Adamskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 Za + Jana Prędki (na pamiątkę 100 rocz. urodzin)
16.30 Nabożeństwo eucharystyczne
17.00 Za + Grażynę Wojtynek (od sąsiadów z ul. Pod Brzozami) Z
PONIEDZIAŁEK 22.06.2020 – dzień powszedni
7.00 Za parafian                                                                                                        Modlitwa do św. Joanny
17.00 Za ++ ojców Stefana Piotrowicza i Piotra Bombelka
wTOREK 23.06.2020 – dzień powszedni
7.00 Za + Ryszarda Kłos (od bratanka) Z
18.00 Za + męża Witolda Stępień (43 rocz. śm.), ++ rodziców Jana i Józefę Halot, + brata Jana, + Adelę Koprowską
ŚRODA 24.06.2020 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
7.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. oraz zdrowie w intencji Adama i Aliny Petka z okazji 30 rocznicy ślubu oraz dla ich syna Michała z okazji urodzin                                                                                                                                                   Nowenna do MBNP
17.00 Za + Annę Konieczną (3 rocz. śm.; od koleżanki Teresy)  Z                                        Nowenna do MBNP
CZWARTEK 25.06.2020 – dzień powszedni
7.00 Przez wstawiennictwo bł. Małżonków Quattrocchich w intencji małżeństw i rodzin naszej Parafii

                                                                               Nabożeństwo ku czci bł. Małżonków Quattrocchich

18.00 Msza św. w intencji nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców z okazji zakończenia roku szkolnego (o dobre przeżycie wakacji)
PIĄTEK 26.06.2020 – dzień powszedni
7.00 1) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii
2) Za parafian
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź
17.00 Za + Ryszarda Kłos (od siostry) Z
Sobota 27.06.2020 – dzień powszedni
8.00 Za ++ rodziców Eugenię i Władysława Nikiel (na pamiątkę urodzin), ++ z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 Wprowadzenie do Niedzieli (Adoracja Najświętszego Sakramentu)
18.00 Za + brata Jana Koch, + Helenę Rorat (od rodziny)
NIEDZIELA 28.06.2020 – XIII niedziela zwykła
8.30 Różaniec
9.00 Za + Krystynę Gawlik i jej + syna Andrzeja oraz dusze w czyśćcu cierpiące (od sąsiadów z ul. Huty Julia 12BI i 12BII )  Z
11.00 Za ++ rodziców Klarę i Erwina Fesser, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące Z
17.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Gerarda Rudzik  Z