881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
NIEDZIELA 22.03.2020 – IV niedziela Wielkiego Postu
1) Za + męża Henryka Kwaśny, ++ rodziców z obu stron i ++ pokrewieństwo
2) Za + Beatę Szreiber (1 rocznica śmierci)
3) Za + żonę Mariannę Szkudlarek oraz ++ z rodzin Borkowskich i Szkudlarek (od męża, zięcia, syna i córek z rodzinami)
4) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii
PONIEDZIAŁEK  23.03.2020 – dzień powszedni
1) Do Bożej Opatrzności o prowadzenie, wzrost oraz rozeznanie woli Bożej dla Wspólnoty po kursie Alpha
2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii
wTOREK  24.03.2020 – dzień powszedni
1) Za + Jerzego Mierzwa (10 rocz. śm.)
2) Za + Stanisława Banaś i + Roberta Sobiepańskiego
3) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii
ŚRODA 25.03.2020 – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
1) Przez wstawiennictwo bł. Małżonków Quattrocchich w intencji małżeństw i rodzin naszej Parafii
2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii
CZWARTEK  26.03.2020 – dzień powszedni
1) Za ++ rodziców Irmgardę i Wilhelma Szymura oraz ++ z rodziny
2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii
PIĄTEK  27.03.2020 – dzień powszedni
1) Za + Beatę Stachulla, ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące Z
2) Za ++ rodziców Franciszka i Martę Apostel (w dniu urodzin) (od córki z rodziną)
3) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii
Sobota  28.03.2020 –  dzień powszedni
1) Za ++ braci Andrzeja i Krzysztofa Nowotnik
2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii
NIEDZIELA 29.03.2020 – v niedziela Wielkiego Postu
1) Za + Janusza Jama (na pamiątkę urodzin) (od matki i rodzeństwa) Z
2) Za ++ rodziców Bronisławę i Mirosława Koch, + szwagra Jana Chudzika
3) Za ++ rodziców Annę i Alojzego Kalemba, ++ braci i ++ pokrewieństwo
4) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii