881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
NIEDZIELA  24.11.2019 – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
8.30 Różaniec
9.00 Za + Ludwika Adamek, + Konrada Gryzka, ++ rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące   Z
11.00 Za ++ rodziców i dziadków Erykę i Emila Pach
17.00 Za + matkę Renatę Siegert (10 rocz. śm.), + męża Jerzego, ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze

w czyśćcu cierpiące

PONIEDZIAŁEK  25.11.2019 – dzień powszedni
7.00 W intencji parafian                                                                                       Modlitwa do św. Joanny
17.00 Przez wstawiennictwo bł. Małżonków Quattrocchi w intencji małżeństw i rodzin naszej Parafii
17.30 Nabożeństwo ku czci bł. Małżonków Quattrocchi połączone z ucałowaniem relikwii
WTOREK  26.11.2019 – dzień powszedni
7.00 W intencji parafian
18.00 Za + Henryka Łupikasz (na pamiątkę urodzin), + ojca Stanisława, zm. brata Tadeusza i Witolda,

++ rodziców Włastę i Józefa Krzystek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA 27.11.2019 – dzień powszedni
7.00 W intencji parafian
7.30 Nowenna do MBNP
17.00 Za ++ rodziców Józefę i Jana, + brata Jana Halot, + Witolda Stępień, + matkę Adelę, męża Tadeusza,

+ syna Kazimierza Koprowskiego, dusze opuszczone

CZWARTEK  28.11.2019 – dzień powszedni
7.00 W intencji parafian
18.00 Za + Henryka Morawiec (na pamiątkę urodzin)
PIĄTEK  29.11.2019 – dzień powszedni
7.00 W intencji parafian
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i spowiedź do 16.00
17.00 W intencji organistów posługujących w naszej parafii oraz ich rodzin
Sobota  30.11.2019 – święto św. Andrzeja apostoła
8.00 Za + Henryka Żaczek (1 rocz. śm.)
17.30 Adoracja z okazją do spowiedzi św.
18.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

i zdrowie w intencji Krystyny Wojnarskiej z okazji urodzin TD  Z

NIEDZIELA 01.12.2019 – I niedziela Adwentu
8.30 Różaniec
9.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze  w intencji pewnych mężów i za ich rodziny oraz w intencji pewnych wdów i za ich zmarłych mężów
11.00 Za + mamę Mariannę Szkudlarek (na pamiątkę urodzin) od męża, córki, zięcia i wnuków
16.30 Nieszpory
17.00 Za + Piotra Just (30 dni po śm.), zm. z rodziny z obu stron (od rodziny Langosz)