881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

 

NIEDZIELA 29.7.2018 – XVII niedziela zwykła

8.30  

 Różaniec

9.00

Za + Annę Prędki (na pamiątkę urodzin)

11.00

Za + matkę Henrykę Paleczną (20 rocz. śm.),+ ojca Andrzeja, ++ z pokrewieństwa z rodzin: Paleczny i Stawarz Z

17.00

Do Ducha Świętego w intencji ks. Pawła Łukaszyka (od młodzieży parafii)

 

PONIEDZIAŁEK  30.7.2018 – dzień powszedni

17.00

Za ++ rodziców Apolonię i Józefa Zapolskich,+ siostrę Stanisławę i + brata Romualda,

++ szwagrów: Jana i Andrzeja

 

WTOREK  31.7.2018 –  św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

7.00

Za ++ rodziców Brol i Nowak, ++ siostry i szwagra,++ braci i bratowe, ++ pokrewieństwo

z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

 

ŚRODA 1.8.2018 – św. Alfonsa Marii Liguoriego,

biskupa i doktora kościoła

7.00

W intencji żyjących i ++ dobroczyńców Z

7.30

Nowenna do MBNP

 

CZWARTEK  2.8.2018 – dzień powszedni

  7.00

Do Najświętszego Sakramentu jako przebłaganieza wszelkie zniewagi i świętokradztwa,

za kapłanów i kleryków, za kapłanów kiedyś i teraz tutaj pracujących

oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne

7.30

Nabożeństwo eucharystyczne o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

 

PIĄTEK 3.8.2018 – dzień powszedni

7.00

Do Najświętszego Serca Pana Jezusa jako zadośćuczynienieza oziębłość serc ludzkich,

za czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

i ich rodziny oraz wszystkich ofiarodawców

7.30

Nabożeństwo eucharystyczne ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

15.00

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Od 15.20 do 16.00 okazja do skorzystania

z Sakramentu Pokuty i Pojednania

 

Sobota  4.8.2018 – św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

8.00

Na cześć Niepokalanego Serca Maryi,za Róże Różańcowe i ich rodziny oraz czcicieli  św. Franciszka

8.30

Modlitwa ku czci Niepokalanego Serca Maryi

17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu / Spowiedź

18.00

Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaskiz prośbą o dalsze Boże bł.

oraz zdrowie w intencji rodziny Górka

z okazji 30 dnia po śmierci córki Marysi

 

NIEDZIELA 5.8.2018 – XVIII niedziela zwykła

8.30

Różaniec

9.00

Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,z prośbą o dalsze  w intencji pewnych mężów

i za ich rodziny oraz w intencji pewnych wdów

i za ich zmarłych mężów            ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

11.00

Do Ducha Świętego intencji ministrantów,ich rodzin, przyjaciół i bliskich                                                     

  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

17.00

Za + ojca Stanisława Kędzia (w 1 rocz. śm. oraz na pamiątkę urodzin)ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU