881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

PIELGRZYMKA KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH (2023)