881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Błogosław, duszo moja, Jahwe,
i całe moje wnętrze — święte Imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Jahwe,
pamiętaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
To On odpuszcza wszystkie twe przewiny
i leczy wszystkie twoje niemoce.
On wybawia od śmierci twe życie,
wieńczy cię łaską i miłosierdziem.
On napełnia darami twój wiek dojrzały,
że jak u orła odnawia się twoja młodość.
Jahwe wymierza sprawiedliwość,
bierze w obronę uciśnionych.
On Mojżeszowi dał poznać swe drogi,
a synom Izraela swoje dzieła.
Jahwe miłosierny jest i łaskawy,
nieskory do gniewu i pełen litości.
Nie wiedzie On sporu bez końca,
nie zachowuje na wieki urazy.
Nie postępuje z nami według grzechów naszych,
nie karze nas na miarę naszych win.
Bowiem jak niebo góruje nad ziemią,
tak nad bojącymi się Go przemożna jest Jego łaska.
Jak daleki jest wschód od zachodu,
tak On oddala od nas nasze przewinienia.
Jak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi,
tak Bóg ma litość nad bogobojnymi.
Wie On bowiem, z czego jesteśmy stworzeni,
nie zapomina, że jesteśmy prochem.
Człowiek! Dnie jego są jak trawa,
jak kwiat polny rozkwita,
lecz ledwie wiatr powieje, już go nie ma,
nie pozostaje po nim nawet ślad.
Ale wieczna jest łaska Jahwe dla Jego czcicieli,
Jego sprawiedliwość dla synów i wnuków,
dla tych, co strzegą Jego Przymierza
i pomną, by pełnić Jego przykazania.
Jahwe utrwalił swój tron na niebiosach,
a Jego władanie ogarnia wszechświat.
Błogosławcie Jahwe, aniołowie Jego,
potężni mocą, którzy Jego pełnicie rozkazy,
posłuszni na dźwięk Jego słowa.
Błogosławcie Jahwe, wszystkie Jego zastępy,