881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Pochwała sprawiedliwego

Alleluja.

Szczęśliwy mąż, który się boi Pana

i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.

Potomstwo jego będzie potężne na ziemi:

pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.

Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu,

a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.

Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych,

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza,

postępuje w swych sprawach uczciwie.

Na pewno się nie zachwieje;

sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.

Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;

mocne jego serce, zaufało Panu.

Serce jego stateczne lękać się nie będzie,

aż z góry spojrzy na swych przeciwników.

 

Rozdaje – obdarza ubogich,

sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;

potęga jego wzmoże się ze sławą.

Widzi to występny, gniewa się,

zgrzyta zębami i marnieje.

Pragnie występnych wniwecz się obróci.