881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Pasterzu Izraela, nakłoń ucha!
Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę,
który zasiadasz na cherubach, ukaż się w swym blasku
wobec Efraima, Beniamina i Manassego!
Zbudź swoją moc
i przybądź nam z pomocą!
Jahwe Zastępów odnów nas,
rozjaśnij swoje oblicze, a będziemy wybawieni!
Jahwe Zastępów,
dokądże będziesz pałał gniewem
mimo modłów ludu Twego?
Karmisz go chlebem płaczu
i poisz łzami nad miarę.
Uczyniłeś nas przedmiotem sporów wśród naszych sąsiadów,
a wrogowie nasi szydzą z nas.
Jahwe Zastępów, odnów nas,
rozjaśnij swoje oblicze, a będziemy wybawieni!
Przeniosłeś winorośl z Egiptu,
wygnałeś ludy i zasadziłeś ją.
przygotowałeś dla niej miejsce,
i zapuściła korzenie, i napełniła ziemię.
Góry okryły się jej cieniem,
a cedry Boże jej gałęziami.
Rozkrzewiła swe latorośle aż do morza,
a pędy swoje aż do Rzeki.
Czemu zburzyłeś jej ogrodzenie,
tak że każdy przechodzień zrywa z niej grona?
Pustoszy ją dzik leśny,
a zwierzęta polne ją ogryzają.
Powróć, Boże Zastępów!
Wejrzyj z niebios, a obacz
i weź w opiekę ten winny szczep,
latorośl, którąś swą własną prawicą zasadził
(i syna, któregoś sobie wychował)!
Spalili ją ogniem i wycięli;
Niech zginą od groźby Twego oblicza!
Niech ręka Twa spocznie na mężu Twej prawicy,
na synu człowieczym, któregoś sobie wychował.
A my nigdy już nie odstąpimy od Ciebie!
Przywróć nas do życia, a wzywać będziemy Imienia Twego!
Jahwe Zastępów, odnów nas,
rozjaśnij swoje oblicze, a będziemy wybawieni!