881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

PONIEDZIAŁEK

1          czytanie: Rdz 3, 9-15.20 Matka żyjących

Psalm responsoryjny: Ps 87 Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu

Ewangelia: J 19, 25-27 Oto Matka twoja

WTOREK                                             

1          czytanie: Tb 2, 10-23 Tobiasz przykładem cierpliwości

Psalm responsoryjny: Ps 112 Zaufał Panu człowiek sprawiedliwy

Ewangelia: Mk 12, 13-17 Podatek należny Cezarowi

ŚRODA

1          czytanie: Tb 3, 1-11. 24-25 Modlitwa Tobiasza i Sary

Psalm responsoryjny: Ps 25 Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Ewangelia: Mk 12, 18-27 Zmartwychwstanie umarłych

CZWARTEK

1          czytanie: Hbr 10, 4-10 Tak Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęcani

Psalm responsoryjny: Ps 23 Pan mym pasterzem nie brak mi niczego

Ewangelia: J 17, 1-2. 9. 14-26 Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie

PIĄTEK                                                                                                                                             

1          czytanie: Tb 11, 5-17  Uzdrowienie Tobiasza

Psalm responsoryjny: Ps 146 Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Ewangelia: Mk 12, 35-37 Mesjasz jest Panem Dawida

SOBOTA

1          czytanie: Tb 12, 1. 5-15. 20 Misja Archanioła Rafała

Psalm responsoryjny: Tb 13 Pan bardzo wielki, żyjący na wieki

Ewangelia: Mk 12, 38-44 Jałmużna ubogiej wdowy

NIEDZIELA

1          czytanie: Wj 34, 4b-6. 8-9 Bóg objawia się Mojżeszowi

Psalm responsoryjny: Ps 104 Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

2        czytanie: 2 Kor 13, 11-13 Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

Ewangelia: J 3, 16-18 Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony