881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

PONIEDZIAŁEK

1          czytanie: 2 Kor 1, 1-7 Pozdrowienie i dziękczynienie

Psalm responsoryjny: Ps 34 Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Ewangelia: Mt 5, 1-12 Osiem błogosławieństw

WTOREK                                             

1          czytanie: 2 Kor 1, 18-22 Przez Chrystusa wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę

Psalm responsoryjny: Ps 119 Okaż swym sługom pogodne oblicze

Ewangelia: Mt 5, 13-16 Wy jesteście światłem świata

ŚRODA

1          czytanie: 2 Kor 3, 4-11 Godność sług Nowego Przymierza

Psalm responsoryjny: Ps 99 Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie

Ewangelia: Mt 5, 17-19 Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia

CZWARTEK

1          czytanie: Pwt 8, 2-3. 14b-16a W czasie wędrówki do Ziemi Bóg żywił Lud manną

Psalm responsoryjny: Ps 147B Kościele Święty, chwal swojego Pana

2        czytanie: 1 Kor 10, 16-17 Eucharystia jednoczy tych, którzy ją przyjmują

Ewangelia: J 6, 51-58 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest napojem

PIĄTEK                                                                                                                                             

1          czytanie: 2 Kor 4, 7-15  Bóg wskrzesił Jezusa, przywróci życie także nam

Psalm responsoryjny: Ps 116B Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną

Ewangelia: Mt 5, 27-32 Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości

SOBOTA

1          czytanie: 2 Kor 5, 14-21 Pojednanie z Bogiem w Chrystusie

Psalm responsoryjny: Ps 103 Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Ewangelia: Mt 5, 33-37 Zakaz przysięgania

NIEDZIELA

3        czytanie: Wj 19, 2-6a Obietnice Boże dla ludu wybranego

Psalm responsoryjny: Ps 10o My ludem Pana i Jego owcami

4        czytanie: Rz 5, 6-11 Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa

Ewangelia: Mt 9, 36 – 10, 8 Rozesłanie Dwunastu