881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

PONIEDZIAŁEK

1          czytanie: 2 Kor 6, 1-10 Stałość Apostołów wśród doświadczeń

Psalm responsoryjny: Ps 98 Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie

Ewangelia: Mt 5, 38-42 Nie stawiajcie oporu złemu

WTOREK                                             

1          czytanie: 2 Kor 8, 1-9 Chrystus dla was stał się ubogim

Psalm responsoryjny: Ps 146 Przez całe życie będę chwalił Pana

Ewangelia: Mt 5, 43-48 Miłujcie waszych nieprzyjaciół

ŚRODA

1          czytanie: 2 Kor 9, 6-11 Zachęta do hojności

Psalm responsoryjny: Ps 112 Błogosławiony ten, kto służy Panu

Ewangelia: Mt 6, 1-6. 16-18 Dobre uczynki pełnić w ukryciu

CZWARTEK

1          czytanie: 2 Kor 11, 1-11 Bezinteresowność świętego Pawła

Psalm responsoryjny: Ps 111 Dzieła Twe, Panie, zawsze sprawiedliwe

Ewangelia: Mt 6, 7-15 Modlitwa Pańska

PIĄTEK                                                                                                                                             

1          czytanie: Pwt 7, 6-11  Bóg nas wybrał, ponieważ nas umiłował

Psalm responsoryjny: Ps 103 Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli

2    czytanie: 1 J 4, 7-16 Bóg pierwszy nas umiłował

Ewangelia: Mt 11, 25-30 Jezus cichy i pokornego serca

SOBOTA

1          czytanie: Iz 49, 1-6 Bóg ukształtował Jana na swojego sługę

Psalm responsoryjny: Ps 139 Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył

2    czytanie: Dz 13, 22-26 Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa

Ewangelia: Łk 1, 57-66. 80  Narodzenie się Jana

NIEDZIELA

1          czytanie: Jr 20, 10-13 Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców

Psalm responsoryjny: Ps 69 W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

2        czytanie: Rz 5, 12-15 Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa

Ewangelia: Mt 10, 26-33 Rozesłanie Dwunastu