881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

PONIEDZIAŁEK –

1          czytanie: Dz 16, 11-15 Chrzest Lidii

Psalm responsoryjny: Ps 149 Pan w ludzie swoim upodobał sobie

Ewangelia: J 15, 26 – 16, 4a Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

WTOREK –                                          

1          czytanie: Dz 16, 22-34 Paweł i Sylas cudownie uwolnieni z więzienia

Psalm responsoryjny: Ps 138 Zbawia mnie Panie, moc prawicy Twojej

Ewangelia: J 16, 5-11 Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie

ŚRODA –

1          czytanie: Dz 17, 15. 22 – 18, 1 Paweł w Atenach

Psalm responsoryjny: Ps 148 Niebo i ziemia pełne chwały Twojej

Ewangelia: J 16, 12-15 Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

CZWARTEK –

1          czytanie: Dz 18, 1-8 Święty Paweł w Koryncie

Psalm responsoryjny: Ps 98 Wobec narodów objawił zbawienie

Ewangelia: J 16, 16-20 Smutek wasz zamieni się w radość

PIĄTEK –                                                                                                                                          

1          czytanie: Dz 18, 9-18 Wystąpienie Żydów przeciw Pawłowi w Koryncie

Psalm responsoryjny: Ps 47 Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi

Ewangelia: J 16, 20-23a Smutek wasz zamieni się w radość

SOBOTA –

1          czytanie: Dz 18, 23-28 Działalność Apollosa

Psalm responsoryjny: Ps 47 Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi

Ewangelia: J 16, 23b-28 Opuszczam świat i idę do Ojca

NIEDZIELA –

1          czytanie: Dz 1, 1-11 Uniósł się w ich obecności w górę

Psalm responsoryjny: Ps 47 Pan pośród radości wstępuje do nieba

2        czytanie: Ef 1, 17-23 Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Ewangelia: Mt 28, 16-20 Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi