881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Przyjaciele

Miła mowa pomnaża przyjaciół,

A język uprzejmy pomnaża miłe pozdrowienia.

Żyjących z tobą w pokoju może być wielu,

Ale gdy idzie o doradców , niech będzie jeden z tysiąca.

Jeżeli chcesz mieć przyjaciela , posiądź go po próbie,

A niezbyt szybko mu zaufaj !

Bywa bowiem przyjaciel , ale tylko na czas jemu dogodny,

Nie pozostanie nim w dzień twego ucisku.

Bywa przyjaciel , który przechodzi do nieprzyjaźni

I wyjawia wasz spór na twoją hańbę.

Bywa przyjaciel , ale tylko jako towarzysz stołu,

Nie wytrwa on w dniu twego ucisku.

W powodzeniu twoim będzie jak drugi ty ,

Z domownikami twymi będzie w zażyłości.

Jeżeli zaś zostaniesz poniżony , stanie przeciw tobie

I skryje się przed twym obliczem.

Od nieprzyjaciela bądź z daleka

I miej się na baczności przed twymi przyjaciółmi

Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną,

Kto go znalazł skarb znalazł.

Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty

Ani równej wagi za wielką jego wartość

Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia ;

Znajdą go bojący się Pana.