881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

– Jak mogą kochać ci, którzy nie poznali BOGA-MIŁOŚCI?
– Promienie słońca nie znają Słońca ani rzeka nie zna źródła, a jednak światło opromienia świat i rzeka swoim korytem zmierza do morza. Wielu ludzi kocha swoich braci, nie znając MIŁOŚCI, która ich ożywia, nie znając Imienia i Oblicza Tego, którego kochają. Jeżeli są wierni, odkryją je później, kiedy życie objawi się po drugiej stronie zwodniczej śmierci, życie ziarna, które umiera, bo jest pogrzebane. Wtedy ich oczy i uszy otworzą się, a Jezus powie do nich: „To byłem JA”.

To właśnie MNIE, zgłodniałego nakarmiłeś,
głodnego chleba, godności, przyjaźni.

To właśnie MNIE, cudzoziemca, przyjąłeś,
człowieka spoza granic, które wy wyznaczyliście.

To właśnie MNIE, więźnia, uwolniłeś,
niewolnika zakutego we wszystkie łańcuchy,
wykute przez ludzi.

To właśnie MNIE… to MNIE…
…ci wejdą do RADOŚCI nieskończonej MIŁOŚCI, ponieważ ukochali.

Michel Quoist