881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

 

Wierzę że mosty na rzekach są obrazem pomostów duchowych... 

Przyjaźń jest jak most 
przerzucony przez rzekę 
dzielącą dwa brzegi. 
Owe dwie linie - rzeka i most - 
tworzą figurę krzyża - 
najwznioślejsze miejsce spotkania. 
Tworzyć przyjaźń to nie znaczy 
zasypywać przestrzeń dzielącą ludzi, 
lecz łączyć dwa przeciwległe brzegi. 

Wierzę w okno z nadzieją otwarte... 

Nie płacz, że przyjaciel odszedł, 
bo zapomniałeś zamknąć okno; 
oddalił się przyjaciel, lecz została przyjaźń 
teraz dopiero możesz odkryć, 
że przyjaźń należy do natury ducha, 
a nie posiadania. 
Przyjaźń jest darem, 
do którego dojrzewamy każdego dnia, 
dlatego dopuszcza się powroty; 
ważne aby za kimś, kto odszedł, 
nie zamykać okna, ale posadzić kwiaty 
jako wyraz wiary w jego powrót. 

Wierzę, że Niebo zrasza łzami wzruszenia każdą przyjaźń... 

Przyjaźń jest delikatnym darem, 
łączy ludzi lecz nigdy nie krępuje. 
Przyjaźni nie stworzyli sobie przyjaciele, 
utkał ją dla nich Ten kto kocha ich przyjaźń. 
Fakt, że ludzie 
mają to samo źródło istnienia, 
jeszcze nie wystarczy aby świat był piękny. 
Ludzie powinni jeszcze rozkwitnąć dla siebie 
Kwiatem przyjaźni. 

Wierzę, że są skarbce cenniejsze od spichlerzy... 

Są budowle, które zajmują dużo miejsca na 
świecie, gdyż ludzie gromadzą w nich owoce 
urodzajności ziemi i swego wysiłku. 
Są też takie, w których ludzie gromadzą 
owoce szlachetności własnych serc, 
budowle, które nie zajmują miejsca na ziemi 
lecz wypełniają ziemię - to przyjaźń. 
Każdy skarb trafia do właściwego dla siebie 
skarbca; 
skarbcem przyjaźni może być tylko człowiek. 

Wierzę, że każde bycie razem jest czasem zyskanym... 

Im głębsza przyjaźń, 
tym większa siła wyporu 
na powierzchnię życia. 
Przyjaźń nie jest kroczeniem po gruncie twardym, 
stawianiem własnych stóp na śladach przyjaciela; 
przyjaźń jest przestrzenią pozwalającą się zgłębić. 
W przyjaźni się nie tonie bo do najgłębszej 
natury człowieka należy 
"być przyjacielem". 

Wierzę w Boga, który wierzy w człowieka... 

Gdyby wszystko w życiu zależało jedynie od 
człowieka - 
cóż byłaby warta miłość 
Chwile trudne dla ciebie są może 
zbawiennymi chwilami dla 
Twojego Przyjaciela.
Roman Mleczko