881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Instytut Myśli Schumana po raz drugi planuje zorganizowanie w tym roku „Wigilii bez granic” – przedsięwzięcia, które ma budować relacje Polaków z mieszkającymi w naszym kraju cudzoziemcami.

 

Instytut zaprasza do współpracy m.in. wolontariuszy, organizacje, przedsiębiorstwa, uczelnie i szkoły.

 

Wiceprezes zarządu Instytutu Myśli Schumana Ryszard Krzyżkowski wyjaśniał podczas konferencji prasowej w Warszawie, że inicjatywa wynika z faktu, iż patron instytutu „chciał łączyć nie tylko całe narody, gospodarki czy ich dziedziny, ale przede wszystkim ludzi”.

 

Współpracownik Schumana prof. Stanisław Gebhardt wskazywał, że Schuman postulował wdrażanie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. „Schuman chciał, by bieżące problemy rozwiązywać w odniesieniu do kodeksu praw chrześcijańskich, etyki chrześcijańskiej, społecznej nauki chrześcijańskiej” – mówił.

 

Pierwsza edycja „Wigilii bez granic” w ub.r. miała regionalny charakter, odbyła się m.in. w Warszawie i Łodzi. W projekcie wzięło udział kilkaset rodzin, które przyjęły na kolacji wigilijnej cudzoziemców m.in. z Indii, Chin, Egiptu czy Armenii. W tym roku organizatorzy chcą nadać akcji wymiar ogólnopolski.

 

„Mamy pewne wyzwania naszych czasów – (…) gościmy w Polsce coraz więcej cudzoziemców, np. studentów z zagranicy i pracowników. (…) Jeśli się na nich nie otworzymy, zamkną się w swoich środowiskach” – wskazał Krzyżkowski.

 

Głównym założeniem projektu jest, jak wyjaśniają jego twórcy, lepsze poznanie obcokrajowców, poszerzanie wiedzy o ich kulturze i tworzenie dobrych relacji. „Formuła jest otwarta, mogą się zgłaszać wszyscy” – podkreśla Krzyżkowski.

 

Zainteresowani współpracą, pomocą i przyjęciem gościa mogą kontaktować się z organizatorami za pośrednictwem strony www.WigiliaBezGranic.pl.

 

Instytut Myśli Schumana został założony w 2016 r. z inicjatywy działających w Polsce Grup Schumana. Jego misją jest, jak mówią jego przedstawiciele, działanie na rzecz pojednania między ludźmi i służba na rzecz innych w oparciu o wartości chrześcijańskie.

 

Robert Schuman (1886-1963) był francuskim ministrem spraw zagranicznych i twórcą powojennego planu pojednania między Francją i Niemcami. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. zaproponował utworzenie ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali.

 

Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano rok później. Obecnie, w rocznicę ogłoszenia planu Schumana, 9 maja każdego roku obchodzi się Dzień Europy.