881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
Przyjaźń wymaga dialogu 
między przyjaciółmi. 
Inaczej nie może 
ani narodzić się, ani też żyć.

Franciszek Salezy

Jeśli chcesz, 
aby dany człowiek został 
twoim przyjacielem, 
musisz postępować według 
określonego schematu: 
musisz słuchać go 
i rozmawiać z nim 
- godzinami.

Rebecca West

Ciągły bezlitosny 
wzrost ilości zajęć, 
niewyobrażalna prędkość, 
z jaką pędzimy przez życie,
dni wypełnione pracą, 
która więcej nas kosztuje,
niż przynosi zysku 
i wiele innych 
rzeczy powoduje,
że nie potrafimy 
wykorzystać radości 
płynącej z przyjaźni.
Przyjaźń zabiera czas, 
a my nie mamy czasu
jej go dać.

Agnes Repplier