881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)
Chętnych do:

- dźwigania krzyża codziennego, 
niosąc pomoc tym, którzy jej 
najbardziej potrzebują;

- walki z samym sobą 
w stawaniu się świętszym 
i bardziej doskonałym, 
dając uśmiech tym
którym go brakuje; 

Zapewniam:

- ręce, na których będą 
odciski z pracy;

- kolana bolące, których 
nie wolno wyprostować;

- zapłatę 
w Królestwie Niebieskim.

Jezus