881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko Boga,

czcigodny Skarbie całego wszechświata,

Światłości, która nie gaśnie,

Ty, z której narodziło się Słońce sprawiedliwości,

Berło prawdy, Świątynio niezniszczalna.

Pozdrawiam Cię, Maryjo,

Mieszkanie Tego, którego żadne miejsce nie ogarnie.

Ty wydałaś Kłos, który nigdy nie przeminie.

Przez Ciebie pasterze oddali Bogu chwałę.

Przez Ciebie jest błogosławiony w Ewangelii Ten,

który przychodzi w imię Pana.

Przez Ciebie Trójca Święta jest wielce pochwalona.

Przez Ciebie Krzyż adorowany jest na całym świecie.

Przez Ciebie radują się niebiosa.

Przez Ciebie ludzkość dźwignięta z upadku.

Przez Ciebie świat cały wreszcie poznał prawdę.

Przez Ciebie na całej ziemi zakłada się Kościoły.

Przez Ciebie Jedyny Syn Boży

zajaśniał Swoją światłością nad tymi,

którzy byli w ciemnościach

i w cieniu śmierci siedzieli.

Przez Ciebie Apostołowie mogli głosić

narodom zbawienie.

Przez Ciebie ziemia cała aż skacze z radości!

Jak głosić Twoją chwałę, o Matko Boga!