881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Noc Bożego Narodzenia łączy w sobie to,co duchowe, z tym, co cielesne. Z przyjścia Jezusa cieszą się mieszkańcy nieba i ziemi. Z jednej strony słyszymy o wiecznym panowaniu i pokoju bez granic, z drugiej o konkretnych faktach związanych z narodzinami Dzieciątka – braku miejsca w gospodzie, żłóbku, odwiedzinach pasterzy. Składając Bogu dar Eucharystii, Kościół prosi o  łaskę uczestnictwa w bóstwie Jego Syna.

Obyśmy poznając dziś wielkość naszego powołania, nabrali zapału  do wypełniania go w zwykłych konkretach naszego życia.

Tego życzą Wam wasi Duszpasterze:

ks. Dariusz Pietraś – Proboszcz

ks. Paweł Łukaszyk – Wikariusz

rodzina