881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Psalm 56

Zmiłuj się nade mną, Boże, bo czyha na mnie człowiek uciska mnie w nieustannej walce. Wrogowie moi nieustannie czyhają na mnie, tak wielu przeciw mnie walczy. Podnieś mnie, ilekroć mnie trwoga ogarnie, w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam [Jego] słowo, Bogu...

Psalm 66

Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu świętą oddajcie! Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła! Z powodu wielkiej Twej mocy muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie. Niechaj cała ziemia Cię wielbi i niech śpiewa Tobie, i...

Chrzest Jezusa w Jordanie.

Słowo Boże: „Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w...

Psalm 108

  Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram. Zbudź się , chwało moja, zbudź się harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie, zagram Ci wśród narodów, bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios, a wierność Twoja po chmury. Bądź...

Psalm 2

Czemuż to narody wszczynają niepokój, a ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemscy jednoczą się, a książęta wspólnie się zmawiają przeciw Jahwe i Jego Pomazańcowi: „Zerwijmy ich więzy, odrzućmy od siebie ich pęta!” Ten, który ma siedzibę w niebie, śmieje się, Pan...

„Pustynia i czas łaski.”

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie...