881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Modlitwa o wyproszenie łask do św.Jana Pawła II

Sługo Boży Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaskę dla mnie (i moich bliźnich).Wierzę w moc mej modlitwy i w Twą zbawienną pomoc.Wyproś u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę… (wymienić prośby)Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i...

„Dar największy”.

Wszystko w życiu Jana Pawła II „zaczynało się u stóp Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie” (Wstańcie, chodźmy! s. 11 5). A sprawowanie Eucharystii było dla niego „najważniejszym i świętym wydarzeniem dnia i centrum całego życia” (Dar...

„Ześlij na nas nowe tchnienie Ducha.”

Owocem ducha jest: miłość, cierpliwość, dobroć, pokój. Ześlij na nas, Ojcze, nowe tchnienie Ducha, abyśmy mogli godnie kroczyć drogą chrześcijańskiego powołania ofiarowując światu świadectwo prawdy ewangelicznej i działając z ufnością dla połączenia wierzących więzią...

Benedykt XVI o Janie Pawle II

Miłosierdzie Boże okaże się na koniec silniejsze od naszej słabości. W tym miejscu należy odnajdywać wewnętrzną jedność orędzia Jana Pawła II i zasadnicze intencje papieża Franciszka: wbrew spotykanej niekiedy opinii Jan Paweł II nie jest moralnym rygorystą; całe...

„Noc betlejemska początkiem odkupienia.” Jan Paweł II

Christus natus est nobis. Venite adoremus”. Pójdźcie, uwielbiajmy Tego, który rodzi się odwiecznie z Ojca: Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy, współistotny Ojcu — ten, „przez którego wszystko się stało” (por. J 1,3). Pójdźcie, uwielbiajmy Narodzonego z...